Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9584719
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2005r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 4/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia wzoru wniosku o nagrodę Gminy oraz wniosku o nagrodę dyrektora

ZARZĄDZENIE  Nr 4/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  08 lutego 2005r.

 

 

 

w sprawie :       ustalenia  wzoru wniosku o nagrodę Gminy oraz wniosku o  nagrodę dyrektora.

 

 

Na podstawie  §  8 ust. 4 oraz §  10 ust. 1 Uchwały Nr XXX/149/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo zarządza się, co  następuje :

 

 

§ 1

Ustala  się  wzory wniosków :

a)      o nagrodę Gminy – w brzmieniu określonym  w załączniku nr 1 do Zarządzenia,

b)      o nagrodę dyrektora – w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Kleszczewo z dnia

                                                                                  08 lutego 2005r.

 

 

Wniosek o przyznanie nagrody Gminy

za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Gminy

 

 

Panu (i) ........................................................................................................................

 

urodzonemu(ej)............................................................................................................

 

Wykształcenie i staż pracy w  szkole ..........................................................................

 

Stopień awansu zawodowego ......................................................................................

 

Dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, organu prowadzącego, dyrektora

 

szkoły – rok otrzymania ...............................................................................................

 

Uzasadnienie wniosku (wskazać spełnienie  kryteriów odpowiednio z ust. 1 lub 2 § 7 załącznika do Uchwały Nr  XXX/149/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 31 stycznia 2005r.)

 

.........................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

Opinia Rady Pedagogicznej( gdy jest wymagana)............................................................

 

...........................................................................................................................................

 

 

Organ sporządzający wniosek .......................................................................................

 

 

...........................................                ...........................                    .....................................

 (miejscowość i data)                                        (pieczęć)                                  (podpis)

 

 

Opinia  gminnej komisji ds. nagród nauczycieli

 

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

...........................................                                                   .....................................

 (miejscowość i data)                                                                          

                                                                                              ...........................................

 

                                                                                              ...........................................

 

                                                                                              ...........................................

 

                                                                                              ...........................................

                                                                                                          (podpisy)

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Kleszczewo z dnia

                                                                                  08 lutego 2005r.

 

 

Wniosek o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły

za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody  Dyrektora Szkoły

 

 

Panu (i) .........................................................................................................................

 

Wykształcenie i staż pracy w  szkole ...........................................................................

 

Uzasadnienie wniosku ..................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

 

 

 

Organ sporządzający wniosek .......................................................................................

 

 

 

 

...........................................                ...........................                    .....................................

     (miejscowość i data)                               (pieczęć)                                     (podpis)

 


Informację wytworzył: Sekretarz Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2009-02-06 14:08:26, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2009-02-06 14:49:56, Ostatnia zmiana: 2009-02-06 14:50:45, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1101