Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9584588
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2005r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 6/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta i Prezesa ZG OSP oraz gospodarza stadionu

ZARZĄDZENIE  Nr 6/2005

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  18 lutego 2005 r.

 

 

w sprawie   :  ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta i Prezesa ZG OSP oraz  gospodarza stadionu.

                                                                            

                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z  2001r. ze  zmianami/ zarządza, się, co następuje :

 

§ 1

 

Ustalam na okres od dnia 01.02.2005r. do dnia 31.12.2005r. wynagrodzenie  miesięczne  brutto dla osób  pełniących niżej wymienione funkcje  w wysokości :

Kierowcy OSP:

- Kleszczewo – Baranowski R.                                                 330 zł

- Krzyżowniki – Stefaniak M.                                                  171 zł

- Gowarzewo - L. Grzeszczak                                                  199 zł 

Prezes ZG OSP – Rajchelt J.                                                    199 zł

Komendant ZG OSP – Banaszkiewicz Z.                                   199 zł

Gospodarz stadionu i budynku KS – Wartecki W.                   157 zł 

 

§ 2

Ustalam na  okres  od  dnia  18.02.2005r.  do  dnia  31.12. 2005r.     wynagrodzenie miesięczne brutto  dla kierowcy OSP Gowarzewo-  Pana Adama Płóciennika  w wysokości 100 zł.

 

§ 3

Ustalam na okres od dnia 01.01.2005r. do dnia 31.12.2005r. wynagrodzenie  kwartalne brutto  dla kierowcy OSP  w Komornikach  - Growiec T. w wysokości  120 zł.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Kleszczewo Nr 1/2005 z dnia 03 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta i Prezesa ZG OSP oraz  gospodarza stadionu.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania i ma zastosowanie od dnia 01.02.2005r.

 


Informację wytworzył: Sekretarz Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2009-02-06 14:10:29, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2009-02-06 14:49:56, Ostatnia zmiana: 2009-02-06 14:50:45, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1491