Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9579416
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2005r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 15/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym etap II - Kleszczewo

ZARZĄDZENIE  Nr  15/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  30 maja 2005r.

 

 

 

w sprawie :       powołania Komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym etap II - Kleszczewo”.

 

 

 

                               Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia  08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję do odbioru  inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej    wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym etap II - Kleszczewo”.

 W skład Komisji  wchodzą :

a)      przedstawiciele inwestora :

-          Pani Barbara Błoch

-          Pan Leszek Bezler

-          Pan  Jacek Dawiskiba

-          Pan Marek Jabłoński

b)      przedstawiciele wykonawcy :

-          Pan Janusz Gdowski

-          Pan Sławomir Marczewski

§ 2

Na przewodniczącego Komisji wyznaczam Panią Barbarę Błoch.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Informację wytworzył: Sekretarz Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2009-02-06 14:21:01, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2009-02-06 14:49:56, Ostatnia zmiana: 2009-02-06 14:50:45, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1139