ZARZĄDZENIE  Nr  17/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  08 czerwca 2005r.

 

 

 

w sprawie :       powołania komisji przetargowej, która  dokona wyboru banku  na  udzielenie i obsługę  długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na budowę hali sportowej w Tulcach

 

 

 

                               Na podstawie  art. 19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych( Dz. U. Nr 19 poz. 177) zarządza się, co następuje :

 

                  

§ 1

Powołuje się  komisję  przetargową, która  dokona wyboru banku  na  udzielenie i obsługę  długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na budowę hali sportowej w Tulcach

W skład Komisji  wchodzą :

Przewodnicząca :           Pani Nowak Mirosława

Sekretarz komisji          :           Pani Polak  Marta

Członkowie komisji        :           Pani Błoch Barbara

                                               Pani Karwowska-Stanicka Monika

                                              

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.