ZARZĄDZENIE  Nr  18/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  13 czerwca  2005r.

 

 

w sprawie :       ustalenia składu osobowego komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Przedszkola w Kleszczewie.

 

 

                               Na podstawie art. 5c pkt 2 i  36a ust. 5  ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty / tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami/ oraz § 1 Zarządzenia Nr 12/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 maja 2005r. w sprawie  ustalenia terminu  konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Kleszczewie zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W  celu  wyłonienia kandydata na stanowiska Dyrektora Przedszkola w Kleszczewie powołuje się komisje konkursowe w następującym składzie:

1.       Przedstawiciele organu prowadzącego :

-                     Pani  Monika Lis – przewodnicząca komisji

-                     Pani Ewa Lesińska

-                     Pan Andrzej Roszkiewicz

rez.      Pan  Wojciech Hoffmann

2.       Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny :

-                     Pani  Izabela Grabowska

-                     Pani  Maria Cieślewicz-Pawłowicz

-                     Pani Alicja Trybus

rez. Pani  Aleksandra Rychlewska

3.       Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

-                     Pani Aleksandra Łabęcka

-                     Pani Beata Wolińska-Koper

rez. Pani Dorota Urbańczyk

       Pani  Maria Gajewska

4.       Przedstawiciele Rady Rodziców :

-                     Pani Maria Socha

-                     Pani  Maria Agnieszka Socha

rez. Pani Anna  Gralińska

       Pani  Karolina Kaczmarek

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.