ZARZĄDZENIE Nr 5/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 02 stycznia 2006r.

 

 

w sprawie : upoważnienia Pani Mirosławy Radzimskiej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie I do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 

 

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U. Nr 86 poz. 732 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Upoważniam Panią Mirosławę Radzimską - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 

2. Upoważnienie jest ważne na czas pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie i może być w każdej chwili cofnięte.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.