ZARZĄDZENIE Nr 4/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 02 stycznia 2006r.

 

 

w sprawie : upoważnienia Pani Mirosławy Radzimskiej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. la ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Upoważniam Panią Mirosławę Radzimską - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

 

2. Upoważnienie jest ważne na czas pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie i może być w każdej chwili cofnięte.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.