Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9579336
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2005r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 65/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. planu rzeczowo finansowego działalności socjalnej na 2006r.

Zarządzenie Nr 65/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 31 grudnia 2005r.

 

 

w sprawie: planu rzeczowo finansowego działalności socjalnej na 2006r.

 

 

Na podstawie § 13 załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 04 stycznia 1999r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się plan środków funduszu świadczeń socjalnych na 2006r.

 

l. Ogółem środki funduszu                                                                                       31.300

   w tym:

 

   Z odpisu podstawowego w stosunku do osób uprawnionych do odpisu                             16.050

   Z oprocentowania udzielonych pożyczek                                                                           100

   Z oprocentowania środków na rachunku bankowym                                                           100

 

   Stan funduszu na 1.01.2006r.                                                                                        6.800

   Pożyczki do spłaty na 01.0 1.2006r.                                                                               8.250

 

2. Wydatki ogółem                                                                                                    24.540

    Na częściowe pokrycie sfinansowania wypoczynku urlopowego

 

                          wg poniższego kryterium dochodów                                                        8.500

Przedział

Wynagrodzenie

miesięcznego brutto

Kwota

dofinansowania

w zł

I

do 1.500

600

II

od 1.501 – 2.500

480

III

od 2.501 – 3.500

360

IV

powyżej 3.500

240

 

               Na zakupy rzeczowe wg poniższego zestawienia                                                6.500

Przedział

Wynagrodzenie

miesięcznego brutto

Kwota

dofinansowania

w zł

I

do 1.500

380

II

od 1.501 – 2.500

250

III

od 2.501 – 3.500

300

IV

powyżej 3.500

200

 

 

 

Świadczenia i usługi socjalne i mieszkaniowe pożyczki na 31.12.2006r.                  9.540

 

3. Stan środków na 31.12.2006r.                                                                                   6.760

 

Z wolnych środków w ciągu roku, na wniosek pracownika przyznawane mogą być zgodnie z regulaminem pożyczki zwrotne do wysokości 1500 zł spłacane w 10 ratach.

 

§2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 


Informację wytworzył: Skarbnik Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2009-04-06 13:22:04, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2009-04-07 09:02:03, Ostatnia zmiana: 2009-04-07 09:02:56, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1105