Zarządzenie Nr 64/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 grudnia 2005r.

 

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r.

 

 

Na podstawie art.l26 ust. 1 pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. - o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) w związku z Zarządzeniem Nr 63/2005 Wójta Gminy Kleszczewo dnia 30 grudnia 2005r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005r. Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 40/2004 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r. zmienionego Zarządzeniem Nr 23/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2005r., Zarządzeniem Nr 37/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2005r., Zarządzeniem Nr 44/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 października 2005r. Zarządzeniem nr 54/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 listopada 2005r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 59/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. wprowadza się następujące zmiany polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.