Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9584714
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2005r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 62/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Na 2006r.

Zarządzenie Nr 62/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 grudnia 2005r.

 

 

w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Na 2006r.

 

 

Na podstawie art. 126 ust. l pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. - o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XL/198/2005 z dnia 15 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r., Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ l

 

Ustala się plan finansowy z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r w kwotach:

 

l. Dochody                                                                               1.256.580 zł

w tym wg decyzji:

- Wojewody Wielkopolskiego

(zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały)          1.255.800 zł

 

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego                       

Delegatury Wojewódzkiej (zgodnie z załącznikiem Nr 2)           780 zł

 

2. Wydatki                                                                               1.256.580 zł

w tym wg decyzji:

- Wojewody Wielkopolskiego

(zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały)          1.255.800 zł

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

Delegatury Wojewódzkiej (zgodnie z załącznikiem Nr 2)            780 zł

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.0 1.2006r.

 

Załączone dokumenty
  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 62 (728.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Skarbnik Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2009-04-06 13:32:14, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2009-04-07 09:02:03, Ostatnia zmiana: 2009-04-07 09:02:56, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1124