Zarządzenie Nr 61/05

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 29 grudnia 2005r.

 

 

w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego.

 

 

Na podstawie art. 33 Ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 200lr. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję następujący zespół spisowy w celu przeprowadzenia inwentaryzacj:

 

1. Stanu materiałów budowlanych na bazie Zakładu Komunalnego.

Inwentaryzacji podlegają materiały budowlane zakupione przez Urząd Gminy celem przeprowadzenia remontów w budynkach komunalnych. Inwentaryzację należy przeprowadzić w dniu 30 grudnia 2005r.

- Bezler Leszek

- Tomkowiak Zdzisław

- Monika Karwowska - Stanicka

2. Stanu kasy w Urzędzie Gminy. Inwentaryzacji podlegają środki pieniężne, znaki skarbowe, weksle, czeki, druki ścisłego zarachowania. Inwentaryzację należy przeprowadzić w dniu 30 grudnia 2005r.

- Mirosława Nowak

- Genowefa Przepióra

- Aleksandra Nowicka

3. Stanu artykułów biurowych. Inwentaryzację należy przeprowadzić w dniu 30 grudnia 2005r.

- Grażyna Frąckowiak

- Marta Polak

4. Inwestycje rozpoczęte. Inwentaryzację należy przeprowadzić do dnia 15  stycznia 2006r. według stanu na 31 grudzień 2005r.

 - Nowak Mirosława

- Monika Karwowska - Stanicka

- Ewa Olczak

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.