Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9579329
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2005r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 61/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego.

Zarządzenie Nr 61/05

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 29 grudnia 2005r.

 

 

w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego.

 

 

Na podstawie art. 33 Ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 200lr. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję następujący zespół spisowy w celu przeprowadzenia inwentaryzacj:

 

1. Stanu materiałów budowlanych na bazie Zakładu Komunalnego.

Inwentaryzacji podlegają materiały budowlane zakupione przez Urząd Gminy celem przeprowadzenia remontów w budynkach komunalnych. Inwentaryzację należy przeprowadzić w dniu 30 grudnia 2005r.

- Bezler Leszek

- Tomkowiak Zdzisław

- Monika Karwowska - Stanicka

2. Stanu kasy w Urzędzie Gminy. Inwentaryzacji podlegają środki pieniężne, znaki skarbowe, weksle, czeki, druki ścisłego zarachowania. Inwentaryzację należy przeprowadzić w dniu 30 grudnia 2005r.

- Mirosława Nowak

- Genowefa Przepióra

- Aleksandra Nowicka

3. Stanu artykułów biurowych. Inwentaryzację należy przeprowadzić w dniu 30 grudnia 2005r.

- Grażyna Frąckowiak

- Marta Polak

4. Inwestycje rozpoczęte. Inwentaryzację należy przeprowadzić do dnia 15  stycznia 2006r. według stanu na 31 grudzień 2005r.

 - Nowak Mirosława

- Monika Karwowska - Stanicka

- Ewa Olczak

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Informację wytworzył: Sekretarz Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2009-04-06 13:33:35, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2009-04-07 09:02:03, Ostatnia zmiana: 2009-04-07 09:02:57, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1095