Zarządzenie Nr 54/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 25 listopada 2005r.

 

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r.

 

 

Na podstawie art.126 ust. 1 pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. - o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) w związku z Uchwałą Rady Gminy w Kleszczewie dnia 22 listopada 2005r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005r. Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 40/2004 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r. zmienionego Zarządzeniem Nr 23/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2005r., Zarządzeniem Nr 37/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2005r. oraz Zarządzeniem Nr 44/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 października 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody o 250.925 zł. (w załączniku Nr 1)

    Dochody po zmianie wynoszą                                                                                               1.086.125 zł

    w tym wg decyzji:

- Wojewody Wielkopolskiego

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia)                                   1.069.129 zł

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

Delegatury Wojewódzkiej (zgodnie z załącznikiem Nr 2)                                           16.996 zł

 

2. Zwiększa się wydatki o 250.925 zł (w załączniku Nr 1)

    Wydatki po zmianie wynoszą                                                                                    1.086.125 zł

    w tym wg decyzji:

- Wojewody Wielkopolskiego

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia)                                   1.069.129 zł

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

Delegatury Wojewódzkiej (zgodnie z załącznikiem Nr 2)                                          16.996 zł

 

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.