Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9584590
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2005r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 52/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. projektu budżetu gminy na 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 14 listopada 2005r.

 

 

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2006r.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 119 ustawy z dnia 261istopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r D.U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Określa się projekt budżetu Gminy na 2006r. wg załączników 1,2,3 i 4.

Integralną częścią zarządzenia jest informacja o stanie mienia komunalnego oraz objaśnienia do projektu budżetu wg załączników nr 5 i 6.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączone dokumenty
  załącznik nr 6 do zarządzenia nr 52 (5.2MB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  załącznik nr 1,2,3 do zarządzenia nr 52 (6.7MB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  załącznik nr 4 i 5 do zarządzenia nr 52 (7MB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Skarbnik Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2009-04-06 14:21:28, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2009-04-07 09:02:03, Ostatnia zmiana: 2009-04-07 09:02:57, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1080