Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9571449
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2005r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 47/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powierzenia Pani Halinie Jeger - starszemu pracownikowi socjalnemu pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

ZARZĄDZENIE Nr 47/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 02 listopada 2005r.

 

 

w sprawie: powierzenia Pani Halinie Jeger - starszemu pracownikowi socjalnemu pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591) oraz art. 42 § 4 ustaw z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy ( tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 21 poz. 94 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

1. Powierzam Pani Halinie Jeger - starszemu pracownikowi socjalnemu pełnienie obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie od dnia 02 listopada 2005r. do czasu wyłonienia kandydata w trybie naboru.

2. Z tytułu powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika OPS w Kleszczewie przyznaję Pani dodatek funkcyjny w wysokości 552 zł miesięcznie.

3. Obowiązki wynikające z tytułu powierzenia funkcji zostaną określone w zakresie czynności.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Informację wytworzył: Sekretarz Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2009-04-06 14:54:33, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2009-04-07 09:02:03, Ostatnia zmiana: 2009-04-07 09:02:58, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1117