Zarządzenie Nr 38/2005

Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2005r.

 

 

w sprawie: ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na IV kwartał 2005r.

 

 

Na podstawie art. 29 ust. 2 oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo ustala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się harmonogram na IV kwartał 2005r. w kwotach

 

1. Dochody 4.000.000 zł

 

2. Wydatki 7.600.000 zł

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 października 2005r.