Zarządzenie Nr 37/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 września 2005r.

 

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r.

 

 

Na podstawie art. 126 ust. l pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. - o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/182/2005 z dnia 30 wrzesnia 2005r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005r. Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 40/2004 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r. zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2005 Wójta gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody o 11.136 zł.

Dochody o zmianie wynoszą                                                                                         803.180 zł

w tym wg decyzji:                                                                            

- Wojewody Wielkopolskiego                                                                             791.300 zł

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

             Delegatury Wojewódzkiej (zgodnie z załącznikiem Nr 1)                                       11.880 zł

 

 

2. Zwiększa się wydatki o 11.136 zł

Wydatki po zmianie wynoszą                                                                                        803.180 zł

w tym wg decyzji:

- Wojewody Wielkopolskiego                                                                             791.300 zł

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

Delegatury Wojewódzkiej (zgodnie z załącznikiem Nr 1)                                      11.880 zł

 

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.