ZARZĄDZENIE  Nr  36/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  12 września  2005r.

 

 

 

w sprawie :       powołania obwodowych komisji  wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  09 października 2005r..

 

 

 

                               Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr  47 poz.544 ze zmianami0   oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP (Dz. U. Nr 84 poz. 921) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W  celu  przeprowadzenia  głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2005r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze, których skład określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 36/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 września 2005r.

 

 

SKŁADY  OBWODOWYCH  KOMISJI  WYBORCZYCH

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych  na dzień 09 października  2005r.

 

 

 

I.                   Obwodowa Komisja  Wyborcza  nr 1 w Kleszczewie :

 

1.      Flieger Szymon – zam. Gowarzewo ul. Nowa 4, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta  Lecha Aleksandra Kaczyńskiego,

2.      Nowicka Monika -  zam. Krzyżowniki 21, zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Stanisława Tymińskiego,

3.      Krzyżanowska Alina – zam. Gowarzewo ul. Starowiejska 6, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Henryki Teodory Bochniarz,

4.      Olszewska Marzena – zam. Markowice 6, zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Andrzeja  Leppera,

5.      Wartecka Iwona  - zam. Kleszczewo ul. Średzka 7/1, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Daniela Tomasza Podrzyckiego,

6.      Rajchelt Jan – zam. Kleszczewo ul. Lipowa 24, zgłoszony przez Komitet Wyborczy  Kandydata na Prezydenta Donalda  Tuska,

7.      Nowicka-Gąsienica Paulina -zam. Kleszczewo ul. Lipowa 25, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Włodzimierza Cimoszewicza,

8.      Karwowska-Bielak Dorota – zam. Kleszczewo ul. Lipowa 14, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Macieja  Giertycha,

9.      Kujawa Regina – zam. Kleszczewo ul. Poznańska 21, spośród pracowników samorządowych gminy.

 

 

 

 

II.                Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 2 w Tulcach :

 

 

1.      Kotliński Dawid – zam. Tulce ul. Pocztowa 4/7, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta  Lecha Aleksandra Kaczyńskiego,

2.      Rybicka Barbara – zam. Markowice 23,  zgłoszona przez  Komitet Wyborczy  Kandydata na Prezydenta Stanisława Tymińskiego,

3.      Żołądek Marek – zam. Tulce ul. Jaśminowa 6, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Henryki Teodory Bochniarz,

4.      Wesołowska Beata – zam. Markowice  31, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Andrzeja  Leppera,

5.       Brzuszczak Marta  - zam. Tulce ul. Bukowa 5, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Daniela Tomasza Podrzyckiego,

6.      Stachowiak Grzegorz – zam. Tulce ul. Pocztowa 4/3, zgłoszony przez Komitet Wyborczy  Kandydata na Prezydenta Donalda  Tuska,

7.      Chmielina Jolanta – zam. Tulce ul. Daliowa 24a, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Włodzimierza Cimoszewicza,

8.      Wasiela  Beata – zam. Kleszczewo ul. Lipowa 9, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Macieja  Giertycha,

9.      Plebanek-Pawlak Irena – zam. Swarzędz ul. Pogodna 14, spośród pracowników samorządowych gminy.