ZARZĄDZENIE Nr 35/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31 sierpnia 2005r.

 

 

w sprawie : upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 

 

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Upoważnia się Panią Halinę Gruszka-Michalak, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.