ZARZĄDZENIE  Nr  34/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  30 sierpnia 2005r.

 

 

 

w sprawie :       powołania obwodowych komisji  wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r..

 

 

 

                               Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz U. Nr 46 poz. 499 ze zmianami)  oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 08 sierpnia 2001r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu (Dz. U. Nr 84 poz. 921 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

W  celu  przeprowadzenia  głosowania w wyborach do Sejmu  RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze, których skład określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 34/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 sierpnia 2005r.

 

 

SKŁADY  OBWODOWYCH  KOMISJI  WYBORCZYCH

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych  na dzień 25 września 2005r.

 

 

 

I.  Obwodowa Komisja  Wyborcza  nr 1 w Kleszczewie :

 

1.      Wartecka Iwona  - zam. Kleszczewo ul. Średzka 7/1, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,

2.      Rajchelt Jan – zam. Kleszczewo ul. Lipowa 24, zgłoszony przez Komitet Wyborczy  Platforma Obywatelska RP,

3.      Ślebioda Agnieszka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Prof. Jerzego K. Smorawińskiego,

4.      Flieger Szymon – zam. Gowarzewo ul. Nowa 4, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

5.      Krzyżanowska Alina – zam. Gowarzewo ul. Starowiejska 6, zgłoszona przez Komitet Wyborczy  Sojusz Lewicy Demokratycznej,

6.      Piskorska Agnieszka -  zam. Tulce ul. Pocztowa 4/6, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Stronnictwa „Porozumienie Polskie”,

7.      Karwowska-Bielak Dorota – zam. Kleszczewo ul. Lipowa 14, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin,

8.      Nowicka Monika -  zam. Krzyżowniki 21, zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolski Komitet Obywatelski,

9.      Olszewska Marzena – zam. Markowice 6, zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,

10.   Kujawa Regina – zam. Kleszczewo ul. Poznańska 21, spośród pracowników samorządowych gminy.

 

 

II.  Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 2 w Tulcach :

 

1.      Brzuszczak Marta  - zam. Tulce ul. Bukowa 5, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,

2.      Stachowiak Grzegorz – zam. Tulce ul. Pocztowa 4/3, zgłoszony przez Komitet Wyborczy  Platformy Obywatelskiej,

3.      Krakowska Łucja – zam. Krerowo 31, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Prof. Jerzego K. Smorawińskiego,

4.      Kotliński Dawid – zam. Tulce ul. Pocztowa 4/7, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

5.      Matuszak Hanna – zam. Tulce ul. Średzka 1, zgłoszona przez Komitet Wyborczy  Sojusz Lewicy Demokratycznej,

6.      Żołądek Marek – zam. Tulce ul. Jaśminowa 6, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stronnictwa „Porozumienie Polskie”,

7.      Wasiela  Beata – zam. Kleszczewo ul. Lipowa 9, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin,

8.      Rybicka Barbara – zam. Markowice 23,  zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolski Komitet Obywatelski,

9.      Wesołowska Beata – zam. Markowice  31, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,

10.  Plebanek-Pawlak Irena – zam. Swarzędz ul. Pogodna 14, spośród pracowników samorządowych gminy.