Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9579440
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2005r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 31/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.

ZARZĄDZENIE  Nr  31/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 sierpnia  2005r.

 

 

 

w sprawie :       powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.

 

 

 

                               Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 36a ust.9 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami/  zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierza się obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie Panu Tomaszowi Pawlickiemu na okres 3 lat tj. od dnia 01 września 2005r. do dnia 31 sierpnia 2008r.

 

§ 2

Z dniem powierzenia Panu obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie, na podstawie Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr  22 poz. 181)  oraz § 10 ust. 1 i 2a Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo – załącznika do Uchwały Nr XXX/150/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia  31 stycznia 2005r.  ustalam następujące wynagrodzenie miesięczne brutto :

 

-          wynagrodzenie zasadnicze                                       1.716,00 zł

-          dodatek funkcyjny

w wysokości                                                           1.236,00 zł

-          dodatek za wieloletnią pracę 20%

w wysokości                                                              343,20 zł       

                                                                 __________________________

łączne wynagrodzenie miesięczne                             3.295,20 zł

 

Słownie : trzytysiącedwieściedziewięćdziesiątpięć20/100złotych

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Informację wytworzył: Sekretarz Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2009-04-07 13:41:27, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2009-04-08 07:20:35, Ostatnia zmiana: 2009-04-08 07:21:10, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1145