ZARZĄDZENIE  Nr  29/2005

Wójta  Gminy  Kleszczewo

z dnia  09 sierpnia  2004 r.

 

 

 

w sprawie :       powołania zespołu wyborczego  w wyborach do  Sejmu RP i  Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r. oraz  wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 09 października 2005r.

 

 

 

                        Na  podstawie  art.  52 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP  i Senatu  RP ( Dz.U. Nr 46 poz. 499 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta RP  ( tekst jednolity  z 2000r. Dz.U. Nr 47 poz. 544 ze zmianami)  zarządza się , co następuje :        

 

§ 1

 

W celu  przygotowania wyborów do  Sejmu RP i Senatu RP raz zapewnienia obsługi administracyjnej i warunków  techniczno - materialnych prac  obwodowych komisji wyborczych powołuje się zespół wyborczy w składzie :

Genowefa  Przepióra - Sekretarz  Gminy

Ewa   Iczakowska - podinspektor d/s ogólnych

Katarzyna Rybicka  - Kierownik  Referatu Spraw Obywatelskich.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.