Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9575966
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2005r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 27/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustanowienia koordynatora gminnego do spraw wsparcia technicznego operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wy

ZARZĄDZENIE  Nr 27/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  09 sierpnia  2005r.

 

  

w sprawie :       ustanowienia koordynatora gminnego do spraw wsparcia technicznego operatorów  obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz  powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.

 

  

                               Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do  Sejmu  Rzeczypospolitej   Polskiej i  Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej  (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 46 poz. 499 ze zmianami) oraz  § 6 i  § 8 ust. 1 pkt. 3  Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 08 sierpnia 2005r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystywania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r., zarządzam, co następuje :

§ 1

1.   Ustanawia  się   Pana  Mariusza   Homenko  koordynatorem gminnym  do  spraw

      wsparcia technicznego operatorów  obsługi informatycznej obwodowych komisji

      wyborczych.

2.   Szczegółowy zakres zadań  koordynatora określony zostanie w umowie.

 

§ 2

1. Na  operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych powołuje się:

              1)   dla  Obwodowej  Komisji Wyborczej nr 1 w Kleszczewie – Panią  Ewę   

                       Iczakowską,

               2)  dla  Obwodowej  Komisji  Wyborczej  Nr  2 w Tulcach – Panią  Martę                      Polak.

2.  Szczegółowy zakres zadań  operatorów obsługi informatycznej obwodowych   komisji wyborczych  określony zostanie w umowie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Informację wytworzył: Sekretarz Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2009-04-07 13:47:17, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2009-04-08 07:20:35, Ostatnia zmiana: 2009-04-08 07:21:10, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1124