Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9579328
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2005r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 25/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE  Nr  25/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 08 lipca 2005 r.

 

w sprawie:  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości rolnych

        przeznaczonych  do  oddania w dzierżawę

 

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261  poz. 2603 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres 3 lat , w  drodze przetargu ofertowego nieruchomości opisane poniżej nieruchomości rolne :

 

Bylin

 

Lp.

        Nr geodez.

           działki

    Pow.

    w ha

Opis nieruchomości

Wysokość czynszu

         w q żyta

 1.

Część działki o nr 38/2

    0,50

rola kl. III a

2,5

 2.

Część działki o nr 38/2

    0,65

rola kl. III a

3,25

 

Kleszczewo

 

Lp.

        Nr geodez.

           działki

Pow.

w ha

Opis nieruchomości

     Wysokość

 czynszu w q żyta

 1.

Część działki o nr 168/1

 0,50

rola kl. IV a - 0,10 ha ,

  kl. V - 0,40 ha

1,20

 2.

Część działki o nr 168/1

 1,00

rola kl. III b

5,00

 3.

Część działki o nr 168/1

 0,50

rola kl. IIIa - 0,30 ha ,

      kl. IIIb - 0,20 ha

2,50

 4.

Część działki o nr 168/1

 0,50

rola kl. IIIa - 0,09 ha ,

        kl. IVa - 0,32 ha ,

    kl. V - 0,09 ha

1,91

 

Tulce

 

Lp.

        Nr geodez.

           działki

Pow.

w ha

Opis nieruchomości

    Wysokość

 czynszu w q żyta

 1.

Część działki o nr 81

 2,31

rola  kl. V

4,62

 

§ 2

 

Zamieszczenie  ogłoszenia  o  przetargu na wydzierżawienia  nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsza zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Informację wytworzył: Barbara Błoch, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2009-04-07 13:50:24, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2009-04-08 07:20:35, Ostatnia zmiana: 2009-04-08 07:21:10, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1110