ZARZĄDZENIE  Nr  25/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 08 lipca 2005 r.

 

w sprawie:  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości rolnych

        przeznaczonych  do  oddania w dzierżawę

 

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261  poz. 2603 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres 3 lat , w  drodze przetargu ofertowego nieruchomości opisane poniżej nieruchomości rolne :

 

Bylin

 

Lp.

        Nr geodez.

           działki

    Pow.

    w ha

Opis nieruchomości

Wysokość czynszu

         w q żyta

 1.

Część działki o nr 38/2

    0,50

rola kl. III a

2,5

 2.

Część działki o nr 38/2

    0,65

rola kl. III a

3,25

 

Kleszczewo

 

Lp.

        Nr geodez.

           działki

Pow.

w ha

Opis nieruchomości

     Wysokość

 czynszu w q żyta

 1.

Część działki o nr 168/1

 0,50

rola kl. IV a -

  kl. V - 0,40 ha

1,20

 2.

Część działki o nr 168/1

 1,00

rola kl. III b

5,00

 3.

Część działki o nr 168/1

 0,50

rola kl. IIIa - 0,30 ha ,

      kl. IIIb - 0,20 ha

2,50

 4.

Część działki o nr 168/1

 0,50

rola kl. IIIa - 0,09 ha ,

        kl. IVa - 0,32 ha ,

    kl. V - 0,09 ha

1,91

 

Tulce

 

Lp.

        Nr geodez.

           działki

Pow.

w ha

Opis nieruchomości

    Wysokość

 czynszu w q żyta

 1.

Część działki o nr 81

 2,31

rola  kl. V

4,62

 

§ 2

 

Zamieszczenie  ogłoszenia  o  przetargu na wydzierżawienia  nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsza zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.