ZARZĄDZENIE NR 12/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 16 maja 2005r.

 

 

w sprawie: ustalenia terminu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola W Kleszczewie.

 

 

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Ustala się termin przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Kleszczewie na dzień 27 czerwca 2005r. godz. 9.00.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.