Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9579321
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2005r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 11/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy.

Zarządzenie Nr 11/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 7 kwietnia 2005 r.

 

 

W sprawie: przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy.

 

 

Na podstawie § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczewo załącznika do Uchwały Nr X/54/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczewo , zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Zarządzam przeprowadzenie deratyzacji na terenie całej gminy Kleszczewo.

 

§2

 

Wyznaczam termin przeprowadzenia deratyzacji w okresie od 10 maja do 15 maja 2005 r.

 

§3

 

Właściciele / zarządcy, użytkownicy / posesji zobowiązani są do wyłożenia trutek na gryzonie w okresie przeprowadzania deratyzacji.

 

§4

 

Nieprzestrzeganie powyższego zarządzenia grozi karą grzywny określoną w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


Informację wytworzył: Sekretarz Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2009-04-07 14:17:38, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2009-04-08 07:20:35, Ostatnia zmiana: 2009-04-08 07:21:09, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1123