Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9584565
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2005r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 5/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. organizacji stałego dyżuru Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

ZARZĄPZENIE NR. 5/2005

WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

z dnia 17 lutego 2005 roku

 

 

w sprawie: organizacji stałego dyżuru Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

 

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219 z dnia 08.10.2004 r. poz. 2218) oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 181/2004 z dnia 21.12.2004 r. w sprawie tworzenia w stanie stałej gotowości obronnej systemu stałych dyżurów zarządza się co następuje

 

§ 1

 

Dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w gminie ustala się stały dyżur Wójta.

 

§ 2

 

Na Kierownika stałego dyżuru wyznacza się Inspektora d/s Obrony Cywilnej Urzędu Gminy w Kleszczewie Pana Zygmunta Swinarskiego, zaś na j ego zastępcę wyznacza się Inspektora d/ s Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pana Jacka Dawiskibę.

 

§ 3

 

Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Nadzór nad organizacją l funkcjonowaniem stałego dyżuru Wójta oraz sprawdzanie gotowości do działania powierza się Sekretarzowi Gminy Pani Genowefie Przepiórze.

 

 

§ 5

 

Zobowiązuje się Kierownika Stałego dyżuru P. Zygmunta Swinarskiego oraz jego zastępcę P.  Jacka Dawiskibę do zabezpieczenia na czas trwania dyżuru :

 

1. pomieszczenia wraz z technicznymi środkami łączności,

2. niezbędnych środków transportowych z kierowcami,

3. sprzętu i materiałów biurowych,

4. miejsca odpoczynku i wyżywienia obsady stałego dyżuru.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Informację wytworzył: Sekretarz Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2009-04-07 14:29:30, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2009-04-08 07:20:35, Ostatnia zmiana: 2009-04-08 07:21:09, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1099