ZARZĄDZENIE NR. 3/2005

WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

Z DNIA 5 STYCZNIA 2005 ROKU

 

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu i oceny stanu technicznego sprzęt~ obrony cywilnej.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym I tekst jednolity z 2001 r. OZ.U. Nr.142 poz. 1591 ze zmianami I zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje komisję do przeprowadzenia przeglądu i oceny stanu technicznego sprzętu OC w celu zaszeregowania go do odpowiedniej kategorii w następującym składzie:

 

1. Dawiskiba Jacek

2. Bezler Leszek

3. Frąckowiak Grażyna

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.