ZARZĄDZENIE NR. 2/2005

WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

Z DNIA 5 STYCZNIA 2005 ROKU

 

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym I tekst jednolity z 2001 r. OZ.U. Nr.142 poz. 1591 ze zmianami I zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej sprzętu OC powołuje komisję inwentaryzacyjną w składzie:

 

Przewodniczący: Dawiskiba Jacek

Członek komisji : Bezler Leszek

  Frąckowiak Grażyna

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.