Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9584674
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2005r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 7/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 7/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 25 lutego 2005 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomość mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, zapisaną w KW 16879, położoną w Tu1cach, opisaną poniżej:

 

Nr

geodez.  

działki

Powie-

rzchnia

w m2

Przeznaczenie

Opis nieruchomości  

Cena

nieruchomości  

gruntowej   

334/5  

438 

1)   W m.p.z.p., który stracił  

      ważność dnia 31.12.2003 r.-       działalność rzemieślnicza z  

      prawem zabudowy mieszkaniowej           

2) W studium uwarunkowań       i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo - teren          

nieuciążliwych usług z prawem  zabudowy mieszkaniowej          

 

Działka   zabudowana

domem   jednorodzin-

nym   -   stan surowy

częściowo zamknięty       

21.730 zł plus

 podatek VAT

22%  

 

 

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - 08 kwiecień 2005 r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni tj. od dnia 25 lutego 2005 r. do dnia 18 marca 2005 r. , a informacje o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

 

Po dniu 08 kwietnia 2005 r. zostanie sporządzony protokół na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Informację wytworzył: Barbara Błoch, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2009-04-07 14:56:26, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2009-04-08 07:20:35, Ostatnia zmiana: 2009-04-08 07:21:09, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1138