Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9584570
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2005r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 66/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. wprowadzenie Planu Ochrony informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

ZARZĄDZENIE Nr 66/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 grudnia 2005 r.

 

 

w sprawie : wprowadzenie Planu Ochrony informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 196 poz. 1631 ze zmianami oraz 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W celu wykonania obowiązku właściwej ochrony informacji niejawnych wprowadza się Plan Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Kleszczewie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zobowiązuje się Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych do zapoznania upoważnionych pracowników z Planem Ochrony Informacji Niejawnych.

 

§3

 

Pełnomocnik zobowiązany jest do powiadamiania kierownika jednostki o fakcie naruszenia zasad określonych w Planie.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Informację wytworzył: Sekretarz Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2009-04-08 08:00:24, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2009-04-08 08:07:03, Ostatnia zmiana: 2009-04-08 08:07:31, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1154