Na podstawie art. 14 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) podaję informację z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 31.03.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

A. Dochody

  20 803 680,00   

        4 429 012,94   

           21,29   

B. Wydatki

  23 292 560,00   

        3 544 923,46   

           15,22   

   B.1  Wydatki bieżące

    15 312 760,00   

          3 402 043,35   

            22,22   

   B.2  Wydatki majątkowe

      7 979 800,00   

             142 880,11   

              1,79   

C. Nadwyżka/Deficyt

-  2 488 880,00   

           884 089,48   

-          35,52   

D. Finansowanie

    2 488 880,00   

        1 498 317,33   

           60,20   

   D.1 Przychody ogółem

      2 879 580,00   

          1 563 442,33   

            54,29   

       D. 11 Kredyty i pożyczki

      2 559 630,00   

                          -     

 -

       D. 17 inne źródła

         319 950,00   

          1 563 442,33   

           488,65   

   D.2 Rozchody

         390 700,00   

               65 125,00   

            16,67   

      D211 spłata kredytów i pożyczek

         390 700,00   

               65 125,00   

            16,67