Na podstawie art. 14 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) podaję informację z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

 

A. Dochody

  22 437 857,00   

        8 177 693,46   

           36,45   

 

B. Wydatki

  24 819 322,00   

        7 913 271,10   

           31,88   

 

   B.1  Wydatki bieżące

    15 466 933,00   

          6 772 471,31   

            43,79   

 

   B.2  Wydatki majątkowe

      9 352 389,00   

          1 140 799,79   

            12,20   

 

C. Nadwyżka/Deficyt

-  2 381 465,00   

           264 422,36   

-          11,10   

 

D. Finansowanie

    2 381 465,00   

        1 459 817,33   

           61,30   

 

   D.1 Przychody ogółem

      2 772 165,00   

          1 563 442,33   

            56,40   

 

       D. 11 Kredyty i pożyczki

      1 591 595,00   

             410 495,00   

 -

 

       D. 17 inne źródła

      1 180 570,00   

          1 563 442,33   

           132,43   

 

   D.2 Rozchody

         390 700,00   

             103 625,00   

            26,52   

 

      D211 spłata kredytów i pożyczek

         390 700,00   

             103 625,00   

            26,52