Na podstawie art. 14 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) podaję informację z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.09.2009r.

Treść Plan Wykonanie % wykonania planu
A. Dochody   22 391 108,00          12 427 980,84               55,50   
B. Wydatki    24 983 841,00          11 505 756,08               46,05   
   B.1  Wydatki bieżące     14 761 417,00              9 767 143,79                66,17   
   B.2  Wydatki majątkowe     10 222 424,00              1 738 612,29                17,01   
C. Nadwyżka/Deficyt -  2 592 733,00               922 224,76    -          35,57   
D. Finansowanie     2 592 733,00            1 421 317,33               54,82   
   D.1 Przychody ogółem       2 821 558,00              1 563 442,33                55,41   
       D. 11 Kredyty i pożyczki       1 591 595,00                 648 595,00     - 
       D. 17 inne źródła       1 229 963,00              1 563 442,33               127,11   
   D.2 Rozchody          228 825,00                 142 125,00                62,11   
      D211 spłata kredytów i pożyczek          228 825,00                 142 125,00                62,11   
(MN)