INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

na

stanowisko   ds. obsługi rady i promocji gminy

w Urzędzie Gminy w Kleszczewie

 

 

 

                        Informuję, że w wyniku zakończenia procedury  naboru na  stanowisko  ds. obsługi rady i promocji gminy  w Urzędzie Gminy w Kleszczewie  została wybrana  Pani  Małgorzata  Smytry  zam. Markowice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Spośród zgłoszonych kandydatów Pani Małgorzata Smytry wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku  ds. obsługi rady i promocji gminy. Kandydatka  legitymuje się  wyższym wykształceniem magisterskim o kierunku humanistycznym, bardzo dobrą obsługą komputera,  znajomością  języka angielskiego oraz doświadczeniem  zawodowym  w zakresie promocji.

Przeprowadzona rozmowa  kwalifikacyjna  pozwoliła na wstępne  sprawdzenie posiadanych  przez kandydata wymagań niezbędnych na stanowisku ds. obsługi rady i promocji gminy,  co może zapewnić prawidłowe wykonywanie zadań.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

Kleszczewo  2009-10-22