W sprawie:
przyjęcia "Gminnego programu opieki dla Gminy Kleszczewo na lata 2009-2013"

Data uchwały:
2009-11-26

Numer uchwały:
XXXVIII/261/2009

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.