W sprawie:
uchwalenia budżetu na rok 2010

Data uchwały:
2010-01-21

Numer uchwały:
XL/271/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010r.