Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8985254
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych » Sesje Rady Gminy » Kadencja 2006-2010 Wersja do druku

XLI Sesja Rady Gminy 25 lutego 2010r.

Data posiedzenia:
2010-02-25

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Podjecie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Kleszczewo.
6. Podjecie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Tulce
Kleszczewo i Gowarzewo,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk
sportowych „Moje boisko Orlik 2012” należących do Gminy Kleszczewo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie rodzajów wyróżnień i
wysokości nagród dla zawodników nie posiadających licencji zawodnika, którzy
osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
13. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
15. Promocja, turystyka Gminy.
16. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
17. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
18. Odpowiedzi na interpelacje.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zakończenie.


Uwagi:Załączone dokumenty
  UCHWAŁA Nr 279 (29.4kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 282 (26.7kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA Nr 277 (31.2kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA Nr 274 (104.4kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA Nr 278 (31.4kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA Nr 280 (50.2kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA Nr 281 (29.5kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA Nr 283 (38.9kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA Nr 275 (31.5kB) pobierz pokaż
  uchwała nr 276 (1.4MB) pobierz pokaż
  załącznik nr 4 do UCHWAŁY Nr 283 (36.8kB) pobierz pokaż
  załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr 283 (29.4kB) pobierz pokaż
  załącznik nr 2 do UCHWAŁY Nr 283 (47.7kB) pobierz pokaż
  załącznik nr 2a do UCHWAŁY Nr 283 (48.1kB) pobierz pokaż
  załącznik nr 3 do UCHWAŁY Nr 283 (36kB) pobierz pokaż
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 275 (1.3MB) pobierz    
  Załącznik Nr 1 do Uchwały 275 (851.6kB) pobierz    
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 275 (1001.7kB) pobierz    
  SPRAWOZDANIE SESJA (25kB) pobierz pokaż
  protokół z sesji 25 02 2010r (101.1kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Podinspektor ds. obsługi rady i promocji gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2010-02-22 14:52:44, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2010-02-22 14:54:30, Ostatnia zmiana: 2014-09-18 10:43:31, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1191