Kleszczewo, 16.03.2010r.

 

 

 

WÓJT GMINY KLESZCZEWO

informuje

 

 

o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania  w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

W wymagalnym terminie wpłynęła jedna oferta.

 

 

Na podstawie dokonanej analizy dotacja została przyznana

 

 

 

STOWARZYSZENIU ROZWOJU OŚWIATY ORAZ

UPOWSZECHNIANIA KULTURY NA WSI

ZIMIN 3

63-006 KREROWO

 

w wysokości  9.861,00 zł