W sprawie:
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.

Data uchwały:
2010-03-25

Numer uchwały:
XLII/285/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2010-03-25