W sprawie:
zaciągnięcia pożyczki na budowę ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki.

Data uchwały:
2010-03-25

Numer uchwały:
XLII/286/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2010-03--25