W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Data uchwały:
2010-04-22

Numer uchwały:
XLIII/292/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2010-04-22