INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

na

stanowisko   ds. planowania przestrzennego

 w  Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Urzędu Gminy w Kleszczewie

 

 

 

                        Informuję, że w wyniku zakończenia procedury  naboru na  stanowisko  ds. planowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury Komunalnej i  Inwestycji  Urzędu  Gminy w Kleszczewie  została wybrana  Pani Monika Koszna  zam. Wągrowiec

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Spośród zgłoszonych kandydatów Pani Monika Koszna  wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku  ds.  planowania przestrzennego. Kandydatka  legitymuje się wyższym wykształceniem magisterskim – kierunek  gospodarka przestrzenna, doświadczeniem nabytym  w dotychczasowej pracy na stanowisku ds. planowania przestrzennego  w urzędzie gminy  oraz znajomością programów graficznych.

Przeprowadzona rozmowa  kwalifikacyjna  pozwoliła na wstępne  sprawdzenie posiadanych  przez kandydata wymagań niezbędnych na stanowisku ds. planowania przestrzennego,  co może zapewnić prawidłowe wykonywanie zadań.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                    Bogdan Kemnitz

 

Kleszczewo   2010-05-31