Zarządzenie Nr   19/2010

Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia   01 czerwca   2010 r.

 

w sprawie :  utworzenia  Gminnego Biura Spisowego - Powszechny Spis Rolny 2010r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r.Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz  art.14 ust.1 pkt 3,  ust. 2 i  ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r. ( Dz.U. nr 126 poz.  1040) oraz § 26  Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010 zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W celu wykonania zadań określonych w ustawie z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r. ( Dz.U. nr 126 poz.  1040) oraz § 26  Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010  tworzy się Gminne biuro spisowe w składzie :

1. Bogdan Kemnitz – Gminny Komisarz Spisowy,

2. Monika Nowicka – lider gminny,

3. Irena Plebanek – Pawlak – członek biura na czas aktualizacji gminnej.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.