ZARZĄDZENIE  Nr  20/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  04 czerwca  2005r.

 

 

 

w sprawie :       powołania obwodowych komisji  wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  20 czerwca 2010r.

 

 

 

                               Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr  72 poz. 467)    oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP (Dz. U. Nr 84 poz. 921ze zmianami)) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W  celu  przeprowadzenia  głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze, których skład określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 20/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  04 czerwca 2010r.

 

SKŁADY  OBWODOWYCH  KOMISJI  WYBORCZYCH

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych  na dzień  20 czerwca  2010r.

 

 

I.                   Obwodowa Komisja  Wyborcza  nr 1 w Kleszczewie :

 

1.      Bronisława Budziałowska – zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta  RP Jarosława Kaczyńskiego,

2.      Maria Karolczak – spośród pracowników samorządowych gminy,

3.      Klaudia Ochowiak – spośród wyborców,

4.      Jan Rajchelt – spośród wyborców,

5.      Iwona Wartecka – spośród wyborców.

 

II.                Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 2 w Tulcach :

 

1.  Łukasz Kill – zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta  RP Jarosława Kaczyńskiego,

2.      Regina Kujawa – spośród pracowników samorządowych gminy,

3.   Małgorzata Rajchelt – spośród wyborców,

4.      Grzegorz Stachowiak – spośród wyborców,

5.      Andrzej Szymczak  spośród wyborców.

 

III.             Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 3 w Gowarzewie :

 

1. Jadwiga Dziarska – zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta  RP Jarosława Kaczyńskiego,

2.      Irena Plebanek-Pawlak – spośród pracowników samorządowych gminy,

3.   Violetta Lewandowska – spośród wyborców,

6.      Anna Grzeszczak – spośród wyborców,

7.      Rafał Drożowski   spośród wyborców.