ZARZĄDZENIE  Nr  23/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  23 czerwca  2010r.

 

 

w sprawie :       zmiany Zarządzenia  w sprawie powołania obwodowych komisji  wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  20 czerwca 2010r.

 

 

                        Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr  72 poz. 467)  oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP (Dz. U. Nr 84 poz. 921ze zmianami)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.        W  związku z rezygnacją złożoną przez Pana Grzegorza Stachowiaka odwołuje się  go  ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Tulcach.

2.       Powołuje się spośród wyborców Panią Grażynę Pieczyńską w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2.

 

§ 2

Pkt  II  załącznika do Zarządzenia   Nr 20/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  04 czerwca 2010r.  – skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Tulcach po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie :

 

II.                Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 2 w Tulcach :

 

1.  Łukasz Kill – zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta  RP Jarosława Kaczyńskiego,

2.      Regina Kujawa – spośród pracowników samorządowych gminy,

3.   Małgorzata Rajchelt – spośród wyborców,

4.      Grażyna Pieczyńska – spośród wyborców

5.      Andrzej Szymczak  spośród wyborców.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.