Zarządzenie Nr  26/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  07 lipca  2010r.

 

 

 

w sprawie: upoważnienia Pani Mirosławy Radzimskiej do podejmowania działań wobec dłużników  alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzjach.

 

 

 

                        Na podstawie art. 8b ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity z 2009r. Nr 1 poz. 7 ze zmianami), zarządzam, co następuje  :

 

 

 

§ 1

 

Upoważniam Panią Mirosławę Radzimską –Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do podejmowania działań wobec dłużników  alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzjach.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.