Zarządzenie Nr  29/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  07 lipca  2010r.

 

 

 

w sprawie: upoważnienia Pana Daniela Andrószowskiego do przekazywania do biura informacji gospodarczej – informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika  alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 

 

 

                        Na podstawie  art. 8c w związku z  art. 8a i 8b   ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity z 2009r. Nr 1 poz. 7 ze zmianami), zarządzam, co następuje  :

 

 

 

§ 1

 

Upoważniam Pana  Daniela Andruszowskiego - starszego inspektora ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie do przekazywania do biura informacji gospodarczej – informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika  alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.