W sprawie:
Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej informacji oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego ro

Data uchwały:
2010-07-08

Numer uchwały:
XLV/317/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2010-07-08