Kleszczewo, 31.08.2010

 

 

 

WÓJT GMINY KLESZCZEWO

 

 

informuje

 

 

o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania  w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

W wymagalnym terminie wpłynęła jedna oferta. Na podstawie dokonanej  analizy dotacja została przyznana         

 

 

 

 

STOWARZYSZENIU ,,POMAGAM”

ul. Poznańska 5                                                                                               

                                                            63-005 Kleszczewo

 

 

w wysokości  2.268,00 zł

 

                                                          

                                                                                  

 

Wójt Gminy                             

                                                                                        Bogdan Kemnitz