Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9483070
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Apele Rady Gminy obrazek Wersja do druku

Apel w sprawie podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do usunięcia odpadów w miejscowości Komorniki oraz likwidację zagrożeń i negatywnych skutków obecnego stanu

APEL

Rady Gminy Kleszczewo

 z dnia  09 września  2010r.

 

 

 

w sprawie :           podjęcia działań mających na celu  doprowadzenie  do usunięcia odpadów w miejscowości Komorniki oraz likwidację  zagrożeń i negatywnych skutków obecnego stanu.

 

 

                            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz  § 24 ust.2 pkt 4  i § 55 ust 1 Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczewo, Rada Gminy Kleszczewo   występuje z  następującym apelem:

 

                        W związku  z faktem, iż na terenie miejscowości Komorniki nadal składowane są niebezpieczne odpady, zlokalizowane tam na podstawie zezwolenia Starosty Poznańskiego z dnia 20 kwietnia 2009r. na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (WS.VII.7648-13/09), cofniętego decyzją z 27 kwietnia 2010r. (WS.VII.7637-22/09), Rada Gminy Kleszczewo występuje z apelem  o podjęcie działań mających na celu  doprowadzenie  do  ich usunięcia oraz   likwidację  zagrożeń i negatywnych skutków obecnego stanu.

Bezspornym, również dla organów zajmujących się tą sprawą jest fakt, iż  pozostawienie odpadów  w obecnym stanie jest groźne w skutkach dla środowiska i dla ludzi.

            Przedłużająca  się bezczynność w tym przedmiocie i spór  kompetencyjny   wywołuje niepokój społeczności gminnej oraz poczucie pozostawienia jej bez należytej ochrony i lekceważenia jej najistotniejszych interesów przez organy do tego zobowiązane.

            W imieniu społeczności apelujemy więc o niezwłoczne działania w celu doprowadzenia do usunięcia odpadów, w tym w pierwszej kolejności o spowodowanie zabezpieczenia  terenu  składowania odpadów i ich monitorowanie.

 

 

 

 

Otrzymują :

 

1.       Pan   Jan Grabkowski – Starosta Poznański

2.       Pani Jolanta Ratajczak – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

3.       Pan Piotr Florek -  Wojewoda Wielkopolski

4.       Pan Zdzisław Krajewski – Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska


Informację wytworzył: Sekretarz Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:28:46, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2010-09-14 14:30:05, Ostatnia zmiana: 2010-09-14 14:30:35, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2426